Hjem.  Produkter.  Kontakt.  Verksted.  Fordonsval / Velg Kjøretøy.  Team Steinbauer.  Steinbauer Int.

Salg / Kjøpsbetingelser

1.Priser

STEINBAUER Tuning Technologies priser uppgår till vad som anges i den av STEINBAUER Tuning Technologies från tid till annan tillämpade prislistan.


2. Betalning

All försäljning sker mot direkt betalning, postförskott eller efterkrav om inte annat har avtalats.
3. Leveranstid och fraktavgifter
Varan skickas normalt från STEINBAUER Tuning Technologies, eller dess auktoriserade återförsäljare inom 48 timmar från att beställningen inkommit, under förutsättning att beställningen gjorts före kl 14.00. Leveranstiden är ca två till tre dagar. Det finns även möjlighet att få varan levererad på ca en dag mot förhöjd leveranskostnad. Kunden svarar för samtliga fraktavgifter.


4. Återköp

STEINBAUER Tuning Technologies lämnar 30 dagar öppet köp på samtliga produkter, dock med följande undantag:
• Vid retur av Steinbauer P-Box effektboxar till dieselbilar (person- lastbilar och traktorer) får produkten vara använd, men den får inte vara skavd eller på annat sätt skadad.
• Öppet Köp Garantin gäller endast för STEINBAUER Tuning Technologies standard- sortiment och gäller således inte för specialbeställda produkter som inte är lagervara hos STEINBAUER Tuning Technologies.
Innan retur sker skall köparen kontakta STEINBAUER Tuning Technologies, eller dess auktoriserade återförsäljare för godkännande. Återbetalning av köpeskilling för godkända returer skall omgående utbetalas av STEINBAUER Tuning Technologies till köparen via kontoinbetalning till bank. Eventuella returfrakter och montering/-demonteringskostnader skall bekostas av köparen.


5. Garanti

STEINBAUER Tuning Technologies svarar för fel som föreligger på produkten vid leverans. STEINBAUER Tuning Technologies lämnar 3 års funktionsgaranti på sina effektboxar.
• Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen
• En kopia av faktura eller annat inköpsbevis krävs
• Ansvaret för STEINBAUER Tuning Technologies begränsas till reparation eller utbyte av produkten efter eget godtycke
• Om en produkt repareras eller byts ut förlängs ej garantin STEINBAUER Tuning Technologies ansvarar inte för fel om STEINBAUER Tuning Technologies kan göra sannolikt att felet beror på:
• att köparen monterat produkten på felaktigt sätt,
• att produkten byggts om eller ändrats,
• att produkten inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen,
• att produkten utsatts för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.
STEINBAUER Tuning Technologies har rätt att kontrollera produkten innan utbyte sker. Defekta produkter utbytes mot motsvarande eller liknande STEINBAUER Tuning Technologies -produkter, köpeskillingen återbetalas normalt inte. Eventuella returfrakter skall bekostas av STEINBAUER Tuning Technologies.


6. Reklamation

Om köparen vill påtala fel skall säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt 14 dagar efter det att felet upptäckts.


7. Avhjälpande av fel

STEINBAUER Tuning Technologies bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på produkten. Avhjälpande skall ske inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmandet av vad som är skälig tid skall hänsyn bland annat tas till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheter att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till STEINBAUER Tuning Technologies förfogande.


8. Köparens rättigheter mot STEINBAUER Tuning Technologies

8.1 Konsumentköp
Konsument har under de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada. STEINBAUER Tuning Technologies friskriver sig från ansvar för det fall att STEINBAUER Tuning Technologies bruks-, monterings- och justeringsanvisningar inte har följts.

8.2 Övriga köpare
Om köparen är näringsidkare eller om köparen inte har köpt produkten huvudsakligen för eget bruk gäller följande.
• STEINBAUER Tuning Technologies svarar endast för utbyte eller reparation av produkten,
• STEINBAUER Tuning Technologies svarar inte för rese- och transportkostnader i samband med att fel uppstått på produkten,
• STEINBAUER Tuning Technologies friskriver sig från allt ansvar om inte STEINBAUER Tuning Technologies bruks-, monterings- och justeringsanvisningar följts,
• STEINBAUER Tuning Technologies svarar inte under något förhållande för indirekt förlust, såsom utebliven vinst eller liknande,
• STEINBAUER Tuning Technologies svarar inte för skador orsakade på annat än den av STEINBAUER Tuning Technologies försålda produkten.


9. Extra motorgaranti

Vissa biltillverkares motorgaranti gäller inte för det fall att bilen ombyggts eller ändrats. Extra motorgaranti kan köpas separat av STEINBAUER Tuning Technologies. Se därtill särskilda villkor.


10. Svensk Bilprovning/Svensk lag

Flera av STEINBAUER Tuning Technologies produkter är framtagna och avsedda för sport- och tävlingsbruk, vilket i vissa fall kan innebära att bilen, efter montering av STEINBAUER Tuning Technologies produkter, inte längre lagligen kan framföras på allmän väg. Det åligger köparen att kontrollera sitt fordons laglighet samt att vidta och bekosta nödvändiga åtgärder.


11. Uppgiven effekt och bränsleförbrukning

Av STEINBAUER Tuning Technologies uppgivna effekt- och bränsleförbrukningstal är genomsnittliga och varierar därför från fordon till fordon. STEINBAUER Tuning Technologies kan inte garantera att fordonets effekt eller bränsleförbrukning överensstämmer med uppgivna värden.

     
 
tuningsystem, Luis Borgli Hasliveien 28b 1746 Skjeberg Norway tlf:+47 911 69 203 / +47 69 16 11 82  e-post: post@tuningsystem.no


kate spade outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan Cheap Oakley Sunglasses cheap jordans coach outlet sport blue 6s louis vuitton outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet foamposites louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s jordan 6 history of jordan history of jordan 6s jordan 6 history of jordan cheap jordans cheap air jordans cheap jordan shoes Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans cheap jordans louis vuitton outlet jordan 6 history of Jordan history of jordan 6s louis vuitton outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet jordan 6 history of jordan sport blue 3s